top of page
Mr. I.M. (Inez) Thieme ​|Advocaat

Mr. I.M. (Inez) Thieme behartigt belangen op het gebied van het personen- en familierecht en het arbeidsrecht. Zij is een doortastende en oplossingsgerichte advocaat, met oog voor de emotionele aspecten van een familierechtelijk of arbeidsrechtelijk geschil. 

Mr. Thieme is in 2012 afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam met als afstudeerrichtingen strafrecht en gezondheidsrecht. Tijdens en na haar afstuderen is mr. Thieme werkzaam geweest als instructeur  praktijkonderwijs bij de opleiding HBO-Rechten aan de Hogeschool van Amsterdam, waarna zij besloot de overstap naar de advocatuur te maken. Complexe zaken op een begrijpelijke wijze uitleggen is haar dan ook niet vreemd. Mr. Thieme is sinds 2013 werkzaam als advocaat op een middelgroot kantoor, waar zij haar expertise op het gebied van het personen- en familierecht en arbeidsrecht heeft ontwikkeld en uitgebreid. Daarnaast heeft mr. Thieme bijgedragen aan het opzetten van een nevenvestiging van haar toenmalige advocatenkantoor. 

Mr. Thieme voert een algemene civiele praktijk met als specialisme het personen- en familierecht en arbeidsrecht. 

U kunt bij haar terecht voor onder meer:

 

Personen & familierecht:​

 • Echtscheidingen en ontbinding van geregistreerd partnerschap;

 • Verbreking samenleving;

 • Boedelverdelingen; 

 • Omgangszaken (co-ouderschap, wijziging zorgregeling); 

 • Alimentatie (kinder-, partner- en jongmeerderjarigenalimentatie); 

 • Afstammingszaken (vaststelling, erkenning en ontkenning van het vaderschap); 

 • Gezagskwesties (gezamenlijk gezag, eenhoofdig ouderlijk gezag);

 • Ouderschapsplannen;

 • Ondertoezichtstellingen;

 • Uithuisplaatsingen. 

 

 

Arbeidsrecht, voor zowel werknemers als werkgevers

 • Ontslagzaken (ontslag op staande voet, ontbinding, opzegging, enzovoorts);

 • Arbeidsovereenkomsten;

 • Vaststellingsovereenkomsten (onder andere ontslag met wederzijds goedvinden); 

 • Concurrentie- en relatiebedingen;

 • Schorsing of non-actiefstelling; 

 • Loonstop; 

 • Ontslag- en transitievergoedingen; 

 • Arbeidsongeschiktheid;

 • Overige arbeidsrechtelijke kwesties en adviezen (huisreglementen, vakantie- en verlof, ziektewet, enzovoorts).

Lidmaatschap:

- NOVA (Nederlandse Orde van Advocaten)

Mr. I.M.Thieme heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd (behorend bij artikel 35b, eerste lid van de Regeling op de advocatuur):

Arbeidsrecht 
Personen- en Familierecht 

Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied. 

Neem direct contact op met Mr. I.M. (Inez) Thieme

Success! Message received.

tel:  075 - 2020225

e-mail: thieme@htadvocaten.com

bottom of page