top of page

Verdacht van een strafbaar feit; voorgestelde transactie wordt uiteindelijk een sepot!


Indien u verdacht wordt van een stafbaar feit; laat u als verdachte altijd bijstaan door een advocaat. Ook in dit geval bleek het de juiste keuze. Een voorgestelde transactie van de officier van justitie, resulteerde uiteindelijk na een gedegen verdediging tot een sepot van deze zaak.

Ons kantoor stond een dame bij die op Schiphol aan de douane geld overhandigde, waarvan de totale som een hoger bedrag dan 10.000 euro was. In dat geval moet men aangifte doen van liquide middelen. Het maakt niet uit of men geld meeneemt of andere waardepapieren (liquide middelen). Het is een meldingsplicht, waarover geen belasting betaald hoeft te worden. De dame had geen aangifte gedaan. Eveneens ontstond door de gegeven antwoorden op de vragen van de douane medewerkers over de som geld de verdenking van witwassen. In deze zaak bleken de verklaringen over de herkomst van het geld niet eenduidig. Het resulteerde in voorlopige hechtenis van de dame. Een transactievoorstel van het OM in dergelijke zaken is gebruikelijk. Het OM kwam dan ook met een transactievoorstel voor de dame, waarmee zij haar strafvervolging kon afkopen. Advocaat mr. L. Stolk-Hogeterp heeft vervolgens al het nodige gedaan om de herkomst van het geld aannemelijk te maken. Met als resultaat dat het OM heeft besloten om de zaak onder verdenking van het witwassen jegens de dame te seponeren. Zij werd onmiddellijk in vrijheid gesteld en was ontzettend blij met het eindresultaat.

Kortom, als u een transactievoorstel of strafbeschikking van het OM ontvangt, laat u altijd bijstaan door een gespecialiseerde advocaat.

L Stolk-Hogeterp is een ervaren en gespecialiseerden advocaten strafrecht.

Recent Posts
bottom of page