top of page

Ontslag op staande voet – de mogelijke valkuilen

In de praktijk zien we het regelmatig, een werknemer die op staande voet wordt ontslagen. De werkgever regelt het ontslag op staande voet zelf, waarbij gevallen bekend zijn dat een ontslag per sms wordt gegeven. Een reden van het ontslag op staande voet wordt daarin niet medegedeeld, zodat de werknemer maar moet raden. Een brief van de werkgever blijft uit, evenals betaling van het salaris aan de werknemer.

Als werknemer is het belangrijk te weten dat men niet te lang moet wachten met het vernietigen van het ontslag op staande voet. De termijnen in het ontslagrecht zijn namelijk fataal. Indien de werkgever het ontslag op staande voet niet intrekt, dan dient een procedure ingezet te worden om het ontslag vernietigd te kunnen krijgen. Een van de vereisten voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet is dat er sprake dient te zijn van een dringende reden. De wetgever heeft hiervoor enkele voorbeelden (niet limitatief) gegeven. Zelfs als er sprake is van een dringende reden, dan kan ook het ontslag op staande voet door de rechter op andere gronden vernietigd worden. Ook dient de arbeidsovereenkomst door de werkgever te worden opgezegd. Indien de werkgever de vereisten voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet niet in acht neemt, dan kan dat vervelende consequenties hebben. De werknemer zal namelijk niet enkel vernietiging van het ontslag op staande voet aan de rechter verzoeken, maar ook wedertewerkstelling en een loonvordering of maakt uiteindelijk de keuze om een billijke vergoeding te vorderen.

Kortom, in het ontslagrecht is er sprake van de nodige valkuilen. Advies is dan ook voor een werkgever om informatie in te winnen voordat u besluit om een werknemer al dan niet op staande voet te ontslaan. Voor een werknemer geldt hetzelfde advies. Het zou toch zonde zijn als u voor de fatale termijn geen verzoekschrift heeft ingediend met het verzoek aan de rechter om het ontslag op staande voet te vernietigen?

Recent Posts
bottom of page