top of page

Bedrijfsschade verhalen op de huurder na inval door politie

Helaas komt het met regelmaat voor dat u uw bedrijfspand verhuurt en ineens wordt geconfronteerd met een politie-inval, waarbij er uiteindelijk drugs in uw pand wordt gevonden. U ziet dat de huur niet meer betaald wordt, dat er schade is aan het pand en wilt van de huurder af, maar wel dat de schade voldaan wordt. In een dergelijk geval bestaat de mogelijkheid om een civiele procedure op te starten ten overstaan van de kantonrechter. Op het moment dat de vorderingen worden toegewezen dan kan u een (gerechts)deurwaarder benaderen met het verzoek om de toegewezen vorderingen te incasseren. In de praktijk heeft men dan vaak te maken met een huurder die nog onverkort verdachte is in een strafrechtelijk onderzoek of zich in detentie bevindt. In elk geval vaak met een huurder waarbij er niets te verhalen valt. Ondertussen heeft u als verhuurder veel kosten gemaakt.

In dergelijke gevallen bestaat de mogelijkheid om u als benadeelde partij te voegen in de strafzaak tegen de verdachte. Gelet op het civiele element in een strafrechtelijke zaak is het van belang dat de vordering goed gemotiveerd wordt en op zitting nader wordt toegelicht. Indien de vordering wordt toegewezen en de uitspraak onherroepelijk wordt, dan zal de incasso verlopen via het CJIB. Dit heeft als voordeel dat indien de veroordeelde niet betaalt, er dwangmiddelen waaronder gijzeling ingezet kunnen worden. Dit biedt u deze voordelen ten opzichte van een civiele zaak waarbij u de kosten voor de deurwaarder dient te betalen om de vordering te incasseren. Ons kantoor heeft expertise opgebouwd om ondernemers, verhuurders en particulieren als benadeelde partij in een strafprocedure bij te staan. Hierbij komt het civiele recht en het strafrecht samen over dergelijke expertises beschikt Hogeterp & Thieme advocaten onder meer. Verdere vragen over dit onderwerp of andere zaken, u mag altijd contact met ons opnemen.

Comments


Recent Posts
bottom of page