top of page

Een hennepkwekerij in mijn bedrijfspand

U staat als verhuurder vaak gek te kijken wanneer er door de politie wordt medegedeeld dat er een hennepkwekerij in uw (bedrijfs)pand is aangetroffen. U haast zich naar het pand welke inmiddels met politielint is afgezet. U dacht als pandeigenaar een goede huurder voor uw pand te hebben gevonden en vertrouwde er dan ook op dat het wel goed zat. Nu kijkt u toe hoe een politie-eenheid uw pand binnenstebuiten keert. De praktijk leert dan ook dat voorzichtigheid geboden is bij het verhuren van bedrijfspanden. Zodra er een hennepkwekerij in een pand wordt aangetroffen, wordt u als ondernemer met verschillende rechtsgebieden geconfronteerd. Hoewel u er als verhuurder vaak niets met de hennepkwekerij te maken hebt, zal de politie wel hier ook onderzoek naar verrichten. Na inspectie van het pand blijkt er veel schade te zijn toegebracht aan het pand, wegens het inrichten van de hennepplantage. U wil graag van de huurder af, maar zal de huurovereenkomst eerst moeten ontbinden. Verder wordt er vaak een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte voor langere termijn tussen partijen overeengekomen. Als verhuurder lijdt u schade en wilt dat natuurlijk bij de huurder in rekening brengen. Vaak wordt u dan geconfronteerd met een huurder, die niet enkel nog veel aan u zal moeten betalen, maar ook het Openbaar Ministerie, belastingdienst, enoergiemaatchappij etc. achter zich aan zal krijgen. U wilt daarbij voorkomen dat u niet achteraan in de rij moet aansluiten...

Als klap op de vuurpijl ontvangt u van de gemeente ook nog een brief waarin zij kenbaar maken het pand voor een bepaalde tijd te willen sluiten, waartoe de burgemeester bevoegdheid ontleent op grond van artikel 13b Opiumwet.

Bij de meeste gemeentes wordt gesproken over een handelshoeveelheid drugs als er meer dan 0,5 harddrugs of meer dan 5 gram softdrugs wordt aangetroffen. Indien sprake is van een handelshoeveelheid wordt dit aangemerkt als ernstig geval. Er wordt vaak voor gekozen om de woning in dat geval te sluiten, om zo de “loop” naar de woning eruit te halen en het pand aan het drugscircuit te onttrekken.

Hoe kunt u zich hier als verhuurder tegen wapenen?

Op een verhuurder rust een zogeheten zorgplicht. U dient als verhuurder dan ook aannemelijk te kunnen maken dat u er zorg voor heeft gedragen dat zich geen criminele activiteiten in uw pand zullen voordoen. Het is dan ook belangrijk een aantal zaken in acht te nemen bij het aangaan van een huurovereenkomst met een (nieuwe) huurder. Bij het aangaan van de overeenkomst is het raadzaam om een kopie van het identiteitsbewijs op te vragen en/of een uittreksel van het GBA te verzoeken. Tevens is het goed om overeen te komen dat de maandelijkse huurpenningen per bank worden ontvangen en niet contant. Als de huur is aangevangen, is het belangrijk om als verhuurder een “oogje in het zeil” te houden. Uit de rechtspraak volgt dat er feitelijk verlangd kan worden dat u als verhuurder elke 8 tot 10 weken het bedrijfspand controleert. Het is daarom raadzaam hierover een bepaling op te nemen in het huurcontract. In verband met de privacywetgeving is het niet toegestaan zonder toestemming een verhuurd pand te betreden. Er zal dus altijd toestemming van de huurder nodig zijn. Ook een dergelijke bestemmingsbepaling is belangrijk. Zorg er als verhuurder voor dat u niet te lichtvaardig omgaat met het verhuren van panden. De vondst van een hennepkwekerij in uw pand brengt doorgaans grote (financiële) gevolgen met zich mee. Voorkomen is beter dan genezen.

Staat u op het punt om een pand te verhuren en heeft u informatie nodig omtrent het opstellen van een huurcontract of wordt u geconfronteerd met een hennepkwekerij? Neem dan gerust contact op met ons kantoor. Wij kunnen u bij zowel de strafrechtelijke, bestuursrechtelijke als privaatrechtelijke aangelegenheden bijstaan.

Recent Posts
bottom of page